top of page

תקנון ומדיניות 

מבוא:

התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות וחל על שני המינים. אנא קרא בקפידה את תנאי השימוש. האתר מכיל חנות אינטרנטית מקוונת לרכישת מוצרים/שירותים ותנאי השימוש חלים בעת שימוש או רכישת מוצרים/שירותים באתר.

 

האתר, וכל שירות המסופק באמצעותו לרבות עיצוב, תוכן, סימני מסחר, מערכות ואלגוריתמים, מוגנים תחת דיני זכויות יוצרים ובאמצעות זכויות קניין רוחני. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.

 

שימוש ורכישת המוצרים/שירותים באתר מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש, הסכמה בה אתה מתחייב כי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה או דרישה נגד האתר. תנאי השימוש הכתובים בתקנון זה, הם הכללים היחידים אשר יחייבו את בעלי העסק ומפעילי האתר כלפי המשתמשים בשירותי האתר.

 

שים לב כי תנאי השימוש עלולים להשתנות מעת לעת ע"פ שיקול הדעת הבלעדי של מפעילי האתר וללא צורך במתן הודעה .הערה: השינויים יחולו על מוצרים/שירותים שנרכשו לאחר השינוי בלבד. אם אינך מסכים לתנאי התקנון, הנך מתבקש לא להירשם לאתר או לבצע בו הזמנות. בעצם רכישתך הנך מסכים ומאשר את תנאי האתר.

 

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בית המשפט המוסמך בקריית גת ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 

שימוש באתר:

 • על המשתמש באתר להיות בגיל 18 ומעלה, ובתנאי כי הינו בעל כשרות משפטית.

 • על המשתמש להתגורר בישראל ולהחזיק בת.ז ישראלית, כמו כן עליו להחזיק כרטיס אשראי בתוקף שהונפק בישראל.

 • על אחריות המשתמש בלבד לשמור על סודיות הסיסמא ושם המשתמש לאתר.

 • אסור למשתמש לפתוח חשבון לכל גורם צד שלישי ללא הסכמתו המפורשת.

 • המשתמש לא ישתמש בפרטים וסיסמאות של משתמשים אחרים בניגוד לחוק.

 • המשתמש מסיר אחריות מהאתר, בכל נושא של תקלה טכנית/הפרעה/נפילת האתר, לרבות תקלות העלולות להיגרם ע"י צד שלישי המספק שירותי אחסון, תוכנה, קווי תקשורת ו/או כל שירות נוסף.

 • המשתמש מסיר אחריות מהחברה, בכל נושא של התקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים אל האתר, רשתות התקשורת, מחשבים ושרתים.

 

החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי המשתמשים באתר, אולם חשוב לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. החברה אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם, יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, המשתמש פוטר את החברה ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

החברה תוכל בכל רגע נתון וע"פ שיקול דעתה בלבד וללא צורך בהודעה, להסיר כל תוכן/תגובה שפורסמה ע"י משתמש באתר, לרבות מחיקה ו/או השעיית המשתמש.

 

חלק מההודעות והפרסומים שנשלחים אליך, עשויים להכיל "עוגיות" כדוגמת "עוגיות זיהוי" על הדפדפן שלך .החברה אינה שומרת את פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים בשרתי העסק או בכל מקום אחר.

 

כל הזמנה באתר כפופה לחוקי מדינת ישראל. כל משתמש באתר נדרש לבדוק את עלויות המיסוי, המע”מ ועלויות אחרות בטרם ביצוע הזמנה. למידע נוסף, מצ"ב לנוחיותכם קישור לאתר רשות המיסים, על ידי לחיצה על הקישור

 

הזמנה באתר:

לצד כל מוצר/שירות מופיע מחירו, כאשר המחיר כולל מס ערך מוסף (מע"מ) אלא אם צוין אחרת. עם זאת המפעילה רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר/ שירות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. יובהר כי המועד הקובע לעניין מחיר המוצר/שירות הוא מועד אישור ההזמנה על ידי המזמין ולא מועד הוספתו לסל הקניות.

 

אם אתם מרגישים שאחד או יותר מהמוצרים/שירותים שנחשפתם אליהם באתר, הינו פוגעני, מטעה או לא חוקי, אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בכדי שנוכל לטפל בנושא בהקדם האפשרי.

 

בעת הזמנה באתר על המשתמש להזין את פרטיו (כגון: שם מלא, כתובת מגורים עדכנית, מספר טלפון, כתובת דוא"ל פעילה וכל מידע נוסף שיידרש לטובת ביצוע ההזמנה). לאחר מכן חלק מהפרטים שהוזנו יועברו אל השותפים, לטובת ביצוע ההזמנה. לכן חשוב מאוד למלא פרטים מדויקים ונכונים. 

 

עד 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, המשתמש יקבל בדואר האלקטרוני או הודעה למספר הטלפון שמסר את אישור ההזמנה, אישור הזמנה זה מהווה אישור סופי ומוחלט. במידה ומוצר/שירות שהזמנת אינו נמצא במלאי, או שמסיבה כזאת או אחרת אין ביכולת הספק לספק את המוצר/שירות, תוצע לך אופציה לקבלת מוצר/שירות חלופי או ביטול העסקה.

 

במידה ותחליט על ביטול – יבוצע זיכוי מלא בכרטיס האשראי שלך.
 

הערה: למעט קבלת מוצר/שירות חלופי או ביטול עסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, כלפי החברה.

 

הזמן עד קבלת הכסף באמצעי התשלום, לפעמים יכול להתעכב בשל גורמים חיצוניים ועלול להתעכב עד משך של 60 ימי עסקים לערך.

 

לאחר ביצוע הזמנה, יתבצע רישום אוטומטי למערכת הדיוור האלקטרוני של האתר.

הרישום הכרחי על מנת לעדכן את הנרשם או הרוכש על שלבי הטיפול בהזמנה כולל משלוח חשבוניות, אישור הזמנה, מעקב וכו’ כמו כן, הרישום לדיוור האלקטרוני יאפשר לאתר ולצוות של החברה לשלוח מידע פרסומי ושיווקי. אנו מתחייבים לא להעביר את פרטי הרישום לאף חברה אחרת. אפשר להתנתק מהדיוור האלקטרוני השיווקי על ידי לחיצה על קישור שנמצא בכל הודעה שיווקית שתשלח אליך. אין אפשרות להתנתק ממערכת ההודעות על מצב ההזמנה.

 • התמונות המופיעות באתר הינן לשם המחשה בלבד, ייתכנו שינויים אחרים בין מראה המוצר/שירות בתמונה לבין המוצר במציאות.

 • מוסכם כי הלקוח או צד שלישי מוותר בזאת על טענה ו/או תביעה בגין טעות קולמוס כאמור.

 • מוסכם בזאת כי כל עיכוב או אי ביצוע של אספקת מוצר/שירות שנרכש באתר שנבעו מכוח עליון לרבות מזג אויר חריג, שביתות אצל נותני השירותים השונים או שיבושים בלתי צפויים במחשב האתר לא יחייבו את העסק, והלקוח או מי מטעמו או צד שלישי מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

תנאים נוספים:

 • העסק ומנהלי האתר לא יישאו באחריות עקיפה או ישירה כלפי המזמין או כלפי צד שלישי בכל מקרה של כשל בהזמנה או באספקה בשל כוח עליון לרבות תקלות במערכת המחשבים, הטלפון, בשל חברות האשראי או בשל כל גורם אחר הקשור בהשלמת פעולת הרכישה והאספקה.

 • מוסכם בזאת כי הזמנה ורכישה דרך האתר אינה ולא תהווה חוזה לטובת צד שלישי` אחר.

 • העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתו.

 • כל מידע ו/או תוכן ואו תמונות המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם ואופן הצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של האתר או העסק.

 

הזמנת המוצרים:

על מנת לרכוש מוצרים/שירותים באתר יש לבחור מוצרים/שירותים מבין אלה המוצגים באתר ולהוסיפם לעגלת הקניות. לאחר מכן, יש לפנות לעמוד קופת התשלום שבאתר, בו יש למלא מספר פרטים לרבות פרטים אישיים, כתובת דואר אלקטרוני עדכנית, כתובת, מס' טלפון ופרטי כרטיס אשראי. פרטים אלה נדרשים לצורך התחלת התהליך. כל הפרטים הנמסרים באתר בתהליך הרכישה מאובטחים בטכנולוגיה העדכנית ביותר.

 

לאחר סיום ביצוע ההזמנה יישלח לתיבת הדואר האלקטרוני או הודעה למספר הטלפון שמסר הרוכש אישור על קליטת ההזמנה. הזמנה ופעולת רכישה תחשבנה כמושלמות רק אם התקבל אישור רכישה מחברת האשראי. היה ולא היה באפשרות העסק לספק את המוצר/שירות, לא תחול חובה על העסק לספק את המוצר. במקרה זה תישלח אל המזמין הודעה מתאימה לתיבת הדואר האלקטרוני או הודעה למספר הטלפון  שמסר.

 

היה ומוצר/שירות אזל במלאי ללא ציון כי המוצר/שירות אינו קיים במלאי, והמוצר/שירות מופיע באתר במועד ביצוע ההזמנה, לא תהיה למזמינה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם למזמין או לצד שלישי.

 

מסירת פרטים אישיים כוזבים הקשורים בתהליך הרכישה הינה עבירה פלילית ועוולה אזרחית, במקרה של טעות בשוגג על הלקוח להודיע על כך לבית העסק וכל עלות נוספת שתיגרם בעקבות כך, תחויב על הלקוח.

 

מסירת מידע באתר מאובטח בטכנולוגית PCI המתקדמת ביותר, בטכנולוגיה זו המידע בדבר פרטי החיוב של הרוכש מוצפן ונמחק מייד לאחר הרכישה. בנוסף, העסק מתחייב לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר מידע אישי אודות הלקוח.

 

אספקה ומשלוח:

לאחר סיום ביצוע ההזמנה יתחיל תהליך הכנת ההזמנה אשר יספק את המוצרים וזאת תוך 60 ימי עסקים לערך. צוות האתר יפעל לשם אספקה מהירה ככל שניתן של המוצר/שירות שנרכש, בהתאם לתנאים המפורטים בעמוד. מובהר ומוסכם בזאת כי לעסק אין שליטה על מועדי האספקה המדויקים של המצרים/שירותים שהוזמנו ואין לו כל אחריות על כך. בכל מקרה של עיכוב באספקת המוצר/שירות מחויב הרוכש להודיע באופן מיידי על העיכוב על-מנת לתת אפשרות לעסק לנסות לפתור את הבעיה מוקדם וביעילות ככל שניתן.

 

ימי עסקים - ימים רגילים, לא כולל ימי שישי, שבת, יום עם ערב חג, וימי חגים.

 

מדיניות החזרות מוצרים/שירותים:

אם סיבת הביטול היא חרטה בלבד – יגבו דמי ביטול בשיעור 5% משווי העסקה או 100 ש”ח לפי הגבוה מבניהם. כמו כן בעסקאות בכרטיס האשראי חלה עמלת ביטול נוספת מצד חברת האשראי. החזרת המוצר/שירות מתאפשרת בטווח של 14 יום מיום קבלת המוצר/שירות בכפוף להוראות החוק להגנת הצרכן.

 

למרות האמור לעיל, מוצרים/שירותים לגביהם יצוין באתר שאינם ניתנים להחזרה, לא תתאפשר החזרה כאמור. מוצרים/שירותים אלה כוללים, למשל, מוצרים/שירותים בהתאמה אישית.

 

על אחריות מבצע ההזמנה להודיע מיידית, לכל היותר עד 5 ימי עסקים, על קבלת מוצר/שירות שאינו תואם להזמנה.

 

בעסקה בכרטיס אשראי( להבדיל מעסקת "פייפאל") – בנוסף לדמי הביטול הקבועים בחוק, תגבה 'עמלת ביטול עסקה' נוספת אשר נגבת מחברת האשראי

bottom of page